ART OFF AVG PRIVACYSTATEMENT

ART OFF verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden.
Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken:

ART OFF verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.
Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer

 

ART OFF verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder indien u zich hiervoor aanmeldt.
contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
ART OFF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren:

ART OFF zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en waarop de volgende wettelijke voorgeschreven bewaartermijnen gelden: facturen, NAW-gegevens i.v.m. administratie, de belastingdienst verplicht ons om de wettelijke termijn van 7 jaar aan te houden. (Fiscale bewaarplicht).

Delen met anderen:

ART OFF verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ART OFF gebruikt Geen functionele, analytische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@artoff.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.Dit ter bescherming van uw privacy. ART OFF zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:

ART OFF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 0165-554427 of 06-24700856.of via info@artoff.nl
Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij
Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Wijzigingen:

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 25-05-2018.

Terug